Фамилия И.О. Город прирост
Категория "Менее 10 мб"
1 Грозовски Е.. Израиль 21
2 Рунева Е.Г. Москва 20
3 Смирнов С.А. Ярославль 14
4 Васильев П.В. Москва 11

5 Орлова Я.В. Москва 9
6 Кулик И.В. С.-Петербург 8
7 Пазухин В.Г. Н.-Новгород 7

Категория "Менее 50 мб"
1 Мильштейн Д.А. Израиль 200
2 Гомин А.Е. Москва 94
3 Артамонов М.С. Челябинск 40
4 Воскресенская Е.А. Москва 39

5 Дмитриева А.А. Москва 38
6 Белова Е.Е. Москва 37
7 Червякова А.А. Ярославль 35

Категория "Менее 150 мб"
1 Мильштейн Д.А. Израиль 200
2 Ильичев А.Б. Москва 158
3 Скородумов Д.П. Москва 129
4 Гомин А.Е. Москва 94

5 Харитонов Е.А. Тутаев 63
6 Плешков В.А. С.-Петербург 57
7 Садыков К.С. Казахстан, Астана 56

Категория "Менее 1000 мб"
1 Академова В.В. Самара 380
2 Чехович Ю.В. Москва 229
3 Монакова М.К. Москва 214

4 Мильштейн Д.А. Израиль 200
5 Волков А.А. Москва 195
6 Мазманянц Г.А. Москва 184
7 Бутаев Б.С. Москва 174

Категория "Менее 3000 мб"
1 Мельникова Е.А. Москва 479
2 Долгопол С.А. Москва 462
3 Минеев К.С. Москва 444

4 Рапопорт В.Э. Москва 394
5 Академова В.В. Самара 380
6 Мельников М.Д. Москва 360
7 Миневич П.С. Москва 290

Абсолютная категория
1 Громов А.В. Москва 2534
2 Дубинин А.А. Москва 2027
3 Орлов С.Ю. Тула 1460

4 Громова В.В. Москва 1410
5 Прохоров Д.О. Долгопрудный 1202
6 Рудаков Е.С. Н.-Новгород 1194
7 Красносельский М.А. Москва 1081

Появившиеся в классификации
1 Аксентьев С.А. Н.-Новгород 1.0 1465
2 Аксеев И.. Н.-Новгород 3.0 121
3 Алейников А.А. Москва 4.0 63
4 Косинов Л.Л. Москва 3.0* 21

5 Ершов А.Л. Москва 4.0 16
6 Конышева С.В. Казахстан, Астана 4.0 14
7 Мансурова Ю.Р. Москва 5.0 8