Бриджклуб.ruдругие результаты

Турнир IMSA

Пермь, 2?-28 апреля 2008 г.

   
rk name1 name2 VPs IMPs
1 GROMOV DUBININ 480 90
2 KHVEN RUDAKOV 465 75
3 LEVENKO SESTER 454 67
4 ROMANOVSKA RUBINS 450 60
5 GIERULSKI SKRZYPCHAK 424 61
6 DAMIANI BRUSHTUNOV 423 33
7 KARPOV TRISHKIN 374 -16
8 VASIL'KOVA GONTSA 373 -17
9 LUKKE SOLODAR 370 -47
10 GOMEROV LITMAN 361 -33
11 MIASNIKOV ZAJTSEV 339 -51
12 BACHURINA KOSAREV 284 -106
13 BARMINSKAYA KUPTSOV 274 -116
   
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице
реклама