Прошлый год 2017 Следующий год Московский Клуб Спортивного Бриджа :: Кощак А.А.

Статистика игрока

На макс На импы
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ
20170903 2017-09-03 6 Раскина Марина Кощак А.А. 53.44
20170813 2017-08-13 5 Свердлова Е.А. Кощак А.А. 51.11
20170716 2017-07-16 1 Абачиева О.К. Кощак А.А. 66.67 4
20170611 2017-06-11 3 Свердлова Е.А. Кощак А.А. 59.72 1
20170528 2017-05-28 5 Николаева О.Ю. Кощак А.А. 48.15
20170430 2017-04-30 3 Кощак А.А. Невмержицкий А.А. 59.72 1
20170402 2017-04-02 1 Кощак А.А. Невмержицкий А.А. 62.22 8
20170319 2017-03-19 21 Кощак А.А. Кулютин В.А. 44.19
877 2017-01-24 27 Дмитриева О.А. Кощак А.А. 39.92
873 2017-01-10 13 Дмитриева О.А. Кощак А.А. 44.32
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ

Мастерские баллы за последние 12 месяцев:
2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 Всего
4 1 9 6 19 39