Прошлый год 2017 Следующий год Московский Клуб Спортивного Бриджа :: Вахранева Е.С.

Статистика игрока

На макс На импы
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ
888 2017-03-07 26 Вахранева Е.С. Зубов В.О. 48.55
885 2017-02-21 26 Вахранева Е.С. Зубов В.О. 48.74
881 2017-02-07 5 Вахранева Е.С. Зубов В.О. 59.04 30
877 2017-01-24 11 Вахранева Е.С. Фаюстов А.В. 52.52 1
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ
931 2017-08-31 8 Арсентьева Е.К. Вахранева Е.С. -5
906 2017-05-18 2 Вахранева Е.С. Невмержицкий А.А. 21 4
876 2017-01-19 2 Вахранева Е.С. Зубов В.О. 32 7

Мастерские баллы за последние 12 месяцев:
2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 Всего
4 30 8 42