Прошлый год 2017 Следующий год Московский Клуб Спортивного Бриджа :: Вахранева Е.С.

Статистика игрока

На макс На импы
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ
20171224 2017-12-24 1 Вахранева Е.С. Биткин И.В. 65.35 39
960 2017-12-24 1 Вахранева Е.С. Биткин И.В. 65.35 39
888 2017-03-07 26 Вахранева Е.С. Зубов В.О. 48.55
885 2017-02-21 26 Вахранева Е.С. Зубов В.О. 48.74
881 2017-02-07 5 Вахранева Е.С. Зубов В.О. 59.04 30
877 2017-01-24 11 Вахранева Е.С. Фаюстов А.В. 52.52 1
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ
931 2017-08-31 8 Арсентьева Е.К. Вахранева Е.С. -5
906 2017-05-18 2 Вахранева Е.С. Невмержицкий А.А. 21 4
876 2017-01-19 2 Вахранева Е.С. Зубов В.О. 32 7

Мастерские баллы за последние 12 месяцев:
2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 Всего
33 1 102 46 3 18 78 281