Прошлый год 2018 Следующий год Московский Клуб Спортивного Бриджа :: Шуднев А.М.

Статистика игрока

На макс На импы
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ
1002 2018-06-05 3 Зенкевич С.С. Шуднев А.М. 58.1 14
1000 2018-05-29 15 Монакова М.К. Шуднев А.М. 53.62 2
994 2018-05-08 3 Чехович Ю.В. Шуднев А.М. 56.81 5
989 2018-04-17 23 Чехович Ю.В. Шуднев А.М. 49.02
985 2018-04-03 30 Чехович Ю.В. Шуднев А.М. 46.07
983 2018-03-27 3 Зенкевич С.С. Шуднев А.М. 55.65 8
979 2018-03-13 2 Зенкевич С.С. Шуднев А.М. 58.07 17
975 2018-02-27 19 Чехович Ю.В. Шуднев А.М. 48.53 1
972 2018-02-13 33 Чехович Ю.В. Шуднев А.М. 45.33
970 2018-02-06 18 Зенкевич С.С. Шуднев А.М. 42.52
968 2018-01-30 8 Зенкевич С.С. Шуднев А.М. 53.75 2
966 2018-01-23 1 Зенкевич С.С. Шуднев А.М. 67.82 56
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ
999 2018-05-24 3 Чехович Ю.В. Шуднев А.М. 52.78 16
995 2018-05-10 19 Чехович Ю.В. Шуднев А.М. -13.18
986 2018-04-05 5 Чехович Ю.В. Шуднев А.М. 28.4 3
978 2018-03-08 6 Зенкевич С.С. Шуднев А.М. 6.9
974 2018-02-22 24 Чехович Ю.В. Шуднев А.М. -35.66
969 2018-02-01 7 Ляндин В.В. Шуднев А.М. 17 1
967 2018-01-25 9 Ляндин В.В. Шуднев А.М. -6

Мастерские баллы за последние 12 месяцев:
2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 Всего
23 3 25 2 58 2 30 14 23 109 13 302