Прошлый год 2019 Следующий год Московский Клуб Спортивного Бриджа :: Сно Е.С.

Статистика игрока

На макс На импы
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ
1118 2019-08-06 10 Мельникова Е.А. Сно Е.С. 54.4 6
1114 2019-07-23 15 Мельникова Е.А. Сно Е.С. 49.64
1112 2019-07-16 9 Гончарова Ю.В. Сно Е.С. 55.14 12
1106 2019-06-25 9 Мельникова Е.А. Сно Е.С. 50.94 1
1100 2019-06-04 21 Гончарова Ю.В. Сно Е.С. 50.64
1098 2019-05-28 27 Гончарова Ю.В. Сно Е.С. 47.52
1096 2019-05-21 7 Гончарова Ю.В. Сно Е.С. 48.47
1094 2019-05-14 41 Гончарова Ю.В. Сно Е.С. 42.32
1093 2019-05-07 15 Гончарова Ю.В. Сно Е.С. 45.78
Дата Ранг - Корр. Рез. МБ
1117 2019-08-01 12 Мельникова Е.А. Сно Е.С. 5
1113 2019-07-18 8 Мельникова Е.А. Сно Е.С. 3 1
1111 2019-07-11 17 Гончарова Ю.В. Сно Е.С. 0.07
1091 2019-04-25 1 Казанцев О.Р. Сно Е.С. 51 24
1087 2019-04-11 5 Тазенкова Т.В. Сно Е.С. 26.12 15
1083 2019-03-28 8 Раскина М.А. Сно Е.С. -1
1070 2019-02-14 6 Тазенкова Т.В. Сно Е.С. 30.1 14
1066 2019-01-31 25 Тазенкова Т.В. Сно Е.С. -18.21
1062 2019-01-17 6 Тазенкова Т.В. Сно Е.С. 31.12 18

Мастерские баллы за последние 12 месяцев:
2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 Всего
13 1 39 14 18 2 52 139